Autumn Lane
Autumn Lane

Galloway, Scotland, October 2012.

Autumn Lane

Galloway, Scotland, October 2012.